Gesipa 1435459 NTX Junior Hand Riveter – Rivet Gun & Rivet Set

Gesipa 1435459 NTX Junior Hand Riveter – Rivet Gun & Rivet Set

CALL FOR PRICING

In stock

Gesipa 1435459 NTX Junior Hand Riveter – Rivet Gun & Rivet Set

Description

Logo

Gesipa 1435459 NTX Junior Hand Riveter – Rivet Gun & Rivet Set

Contents

  • Blind rivet hand tool NTX and 5 blind rivet sizes,
  • 1 maintenance wrench.
  • Weight: approx. 2.5 kg
  • Dimensions: 275 x 145 x 40 mm

Incl. 5 blind rivet sizes

  • Alu/steel 3.0 x 6.0 mm
  • Alu/steel 3.0 x 8.0 mm
  • Alu/steel 4.0 x 6.0 mm
  • Alu/steel 4.0 x10.0 mm
  • Steel/steel 3.0 x 6.0 mm

Additional information

Weight 2.5 kg